Categorie: UV-belichtingsbak V2

UV-belichtingsbak V2

De vorige versie van mijn belichtingsbak voldeed niet meer vond ik dus heb ik een nieuwe gemaakt in een behuizing van een scanner. Op deze belichtingsbak zit een timer met pic + lcd om de belichtingstijd te timen, de lampen worden gestuurd met een relais.

 

Foto’s:.

Belichtingsbak V2

Belichtingsbak V2

Belichtingsbak V2

Belichtingsbak V2

Belichtingsbak V2

 

Het schema:

schema

 

Het programma:

'****************************************************************
'* Name  : Belichtingsbaktimer.BAS              *
'* Author : [Stynus]                     *
'* Notice : Copyright (c) 2006 [www.elektronicastynus.be]   *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 14/01/2007                    *
'* Version : 3.0                        *
'* Notes  :                          *
'*     :                          *
'****************************************************************
Device 16F627
Config  WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_ON, INTRC_OSC_NOCLKOUT
Declare     LCD_INTERFACE 4
Declare     LCD_LINES 2
Symbol Lampen = PORTA.2
Symbol Start = PORTB.0
Dim hondert As Byte
Dim seconden As Byte
Dim minuten As Byte
hondert   = 0
seconden  = 0
minuten   = 0
Cls
DelayMS 500

Print At 1,1, "C Elek"
Print At 2,1, "Stynus"
DelayMS 1000
Print At 1,1, "   "
Print At 2,1, "   "
Print At 2,1, "0 :0 :00"
GoTo Begin
Begin:
Print At 1,1, "OFF"
If Start = 1 Then
  bla:
  DelayMS 50
  If Start = 1 Then
    GoTo bla
  End If
  If Start = 0 Then
    High Lampen
    GoTo Loop:
  End If
End If
GoTo Begin

Loop:
Print At 1,1, "ON "
Loop2:

If Start = 1 Then
     DelayMS 50
  bla2:
  If Start = 1 Then
    GoTo bla2
  End If
  If Start = 0 Then
    Low Lampen
      hondert   = 0
      seconden  = 0
      minuten   = 0     
    GoTo Begin
  End If
End If
'tijd op Lcd:
DelayMS 3.98
hondert = hondert + 1
If hondert = 100 Then
  hondert = 0
  seconden = seconden + 1
End If
If seconden = 60 Then
  seconden = 0
  minuten = minuten + 1
End If
Print At 2,1," : :"
Print At 2,1,@minuten
Print At 2,4,@seconden
Print At 2,7,@hondert
GoTo Loop2  
End

De HEX-file: Download.

UV-belichtingsbak V2 Update

Ik kreeg de vraag hoe ik met deze enkelzijdige belichtingsbak een dubbelzijdige print (van het moodlight project in dit geval) kon etsen. Ik heb hiervoor een printplaat in een L gemaakt:

Hoek

De gaten van dat profiel zet ik ook op mijn layout en dan kan ik de sheets aan de onder en bovenkant mooi positioneren:

Print hoek

De Sheets plak ik dan vast en dan krijg je een soort zakje waar je de print kan inschuiven:

print hoek

Dan blijft er alleen het belichten nog over. Ik doe de fotogevoeligge laag er aan bijde zeiden af maar op de boven kant leg ik een zwart blad bij het belichten (boven de sheet). Dan kan er geen licht tegen het dekset reflecteren naar de andere kant van de print.

UV-belichtingsbak V2 Update

Ik heb nu deze belichtingsbak ook uitgerust met mijn nieuwe timer.

http://image.elektronicastynus.be/2/1324745379.jpg

http://image.elektronicastynus.be/2/1324745384.jpg

http://image.elektronicastynus.be/2/1324745388.jpg

Aansluitschema:

http://image.elektronicastynus.be/2/Timer_schema.GIF

Beschikbare producten in webshop:

 

Timer bouwpakket Timer PCB
PIC16F628A UV belichtingsbak timer
Timer Module Timer PCB PIC16F628A UV belichtingsbak timer