PIC bestuurde robotwagen Update

De code is ondertussen klaar.

De code in de robotauto:

  Device       16F628A
  Config WDT_OFF, PWRTE_Off, LVP_OFF, MCLRE_on, INTRC_OSC_NOCLKOUT
  ALL_DIGITAL     TRUE 
  PORTB_PULLUPS    = 1
'Declaraties  
  'Sensoren
  Symbol sensorR   = PORTA.6
  Symbol sensorL   = PORTA.7
  'Motoren
  Symbol motorvooruit = PORTA.2
  Symbol motorachteruit = PORTA.3
  Symbol stuurLinks  = PORTA.1
  Symbol stuurRechts = PORTA.0
  'Terugkoppeling stuur
  Symbol stuursensL  = PORTB.0
  Symbol stuursensM  = PORTB.1
  Symbol stuursensR  = PORTB.2
  'Leds
  Symbol led1     = PORTB.3
  Symbol led2     = PORTB.4
  Symbol led3     = PORTB.5
  Symbol led4     = PORTB.6
  Symbol led5     = PORTB.7
  

'Wachten voor dat er bogonnen wordt 
'(De sensoren hebben tijd nodig om op te starten)  
  DelayMS 1000
  
'Stuur initialiseren
  'Staat het stuur in het midden?
  If stuursensM = 0 Then
    GoTo klaarinit   'Direct naar klaarinit gaan
  EndIf
  'Staat het stuur links?
  If stuursensL = 0 Then 
    GoTo links     'Naar links gaan
  EndIf
  'Staat het stuur rechts?
  If stuursensR = 0 Then
    GoTo rechts    'Naar rechts gaan
  EndIf
  'In geen stand (geen terugkoppeling)
  'Eerst volledig naar rechts draaien
  High  stuurRechts
  While  stuursensR = 1 
    ;Lusje totdat de stuursensor rechts laag wordt
  Wend
  Low   stuurRechts
  DelayMS 500 
  'Naar gedeelte gaan voor als het stuur naar rechst staat  
  GoTo  rechts   
  
rechts:
  'Naar links sturen  
  High  stuurLinks
  While  stuursensM = 1 
    ;Lusje totdat de stuursensor midden laag wordt
  Wend
  Low   stuurLinks
  DelayMS 500
  GoTo  klaarinit
  
links:
  ;Naar rechts sturen
  High  stuurLinks
  While  stuursensM = 1
    ;Lusje totdat de stuursensor midden laag wordt
  Wend
  Low   stuurLinks
  DelayMS 500

klaarinit:    
  High motorvooruit
  Low motorachteruit
  High led3
  GoTo main
  

'Hoofdprogramma
main:  
  ;links opstakel
  If sensorL = 0 Then
    DelayMS 10
    High  led1
    GoSub  linksDect
  EndIf
  Low led1 
  ;rechts opstakel
  If sensorR = 0 Then
    DelayMS 10
    High  led5
    GoSub  rechtsDect 
  EndIf
  Low led5 

GoTo main
      
rechtsDect: 
  High led4 
  ;stukje achteruit
  Low   motorvooruit
  DelayMS 10
  High  motorachteruit
  DelayMS 1000
  Low motorachteruit
  Low   led4
  ;Draaien
  High  stuurLinks  
  While stuursensL = 1
    ;Lusje totdat de stuursensor links laag wordt
  Wend
  Low   stuurLinks  
  ;Stukje vooruit
  DelayMS 10
  High  motorvooruit
  DelayMS 1000
  Low   motorvooruit
  ;Stuur terug recht zetten
  High  stuurRechts
  While  stuursensM = 1
    ;Lusje totdat de stuursensor midden laag wordt
  Wend
  Low   stuurRechts
  DelayMS 10
  High  motorvooruit

Return

linksDect:
  High led2
  ;stukje achteruit
  Low   motorvooruit
  DelayMS 10
  High  motorachteruit
  DelayMS 1000
  Low motorachteruit
  Low   led2
  ;Draaien
  High  stuurRechts  
  While stuursensR = 1
    ;Lusje totdat de stuursensor links laag wordt
  Wend
  Low   stuurRechts
  ;Stukje vooruit
  DelayMS 10
  High  motorvooruit
  DelayMS 1000
  Low   motorvooruit
  ;Stuur terug recht zetten
  High  stuurLinks
  While  stuursensM = 1
    ;Lusje totdat de stuursensor midden laag wordt
  Wend
  Low   stuurLinks
  DelayMS 10
  High  motorvooruit

Return

;bij fout
GoTo main
End

 

De code in de tank:

Device 16F628A
Config WDT_OFF,PWRTE_OFF,LVP_OFF,MCLRE_ON,INTRC_OSC_NOCLKOUT, BODEN_OFF

ALL_DIGITAL true 

Symbol   motorLinksV = PORTA.2
Symbol   motorLinksA = PORTA.3
Symbol   motorRechtsV = PORTA.6

Symbol   motorRechtsA = PORTA.7

Symbol   sensorL = PORTA.0
Symbol   sensorR = PORTA.1

Symbol   led1 = PORTB.0
Symbol   led2 = PORTB.1

Symbol   led3 = PORTB.2
Symbol   led4 = PORTB.3
Symbol   led5 = PORTB.4 

Clear 

High motorLinksV
DelayMS 10
High motorRechtsV

Low motorRechtsA
Low motorLinksA

main:
If sensorL = 0 Then
      'hoog maken van led1
      High led1
      'stoppen van motoren vooruit
      Low motorLinksV
      Low motorRechtsV
      '100ms wachten
      DelayMS 100
      'achteruit rijden
      High motorLinksA
      DelayMS 10
      High motorRechtsA
      'hoogmaken van led3 en Led4
      High led3
      High led4
      '1 s wachten
      DelayMS 1000
      'stoppen met rijden 
      Low motorLinksA
      Low motorRechtsA
      Low motorLinksV
      Low motorRechtsV
      'laag maken van led3 en led4
      Low led3
      Low led4
      '100 ms wachten
      DelayMS 100
      'led2 hoogmaken
      High led2
      'draaien van tank
      High motorLinksV
      DelayMS 10
      High motorRechtsA
      '500ms draaien
      DelayMS 500
      'laagmaken led2      
      Low led2
      'stoppen met draaien
      Low motorLinksV
      Low motorRechtsA
      '10 ms stoppen
      DelayMS 10
      'terug vooruit rijden
      High motorLinksV
      DelayMS 10
      High motorRechtsV


Else
      'als sensor links niets detecteert gaat led1 niet branden
      Low led1
EndIf
If sensorR = 0 Then
      'hoog maken van led5
      High led5
      'stoppen van motoren vooruit
      Low motorLinksV
      Low motorRechtsV
      '100ms wachten
      DelayMS 100
      'achteruit rijden
      High motorLinksA
      DelayMS 10
      High motorRechtsA
      'hoogmaken van led3 en Led4
      High led3
      High led4
      '1 s wachten
      DelayMS 1000
      'stoppen met rijden 
      Low motorLinksA
      Low motorRechtsA
      Low motorLinksV
      Low motorRechtsV
      'laag maken van led3 en led4
      Low led3
      Low led4
      '100 ms wachten
      DelayMS 100
      'led2 hoogmaken
      High led2
      'draaien van tank
      High motorLinksA
      DelayMS 10
      High motorRechtsV
      '500ms draaien
      DelayMS 500
      'laagmaken led2      
      Low led2
      'stoppen met draaien
      Low motorLinksA
      Low motorRechtsV
      '10 ms stoppen
      DelayMS 10
      'terug vooruit rijden
      High motorLinksV
      DelayMS 10
      High motorRechtsV


Else
      'als sensor rechts niets detecteert gaat led5 niet branden
      Low led5
EndIf

GoTo main
End

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.