Categorie: Moodlight

Moodlight

Ik kon goedkoop aan 2 RGB led strips van bij Ledsee geraken. Daarom heb ik besloten een moodlight die al lang op men bureau op breadbord was opgebouwd daarmee te gaan maken. Ik ga de strips in aluminium U profiel maken met een plexi deksel en op de hoeken doppen met XLR connectoren om door te lussen. Per profiel komt er 1 ledstrip en 1 controller. De controller kan als master of als slave worden ingesteld. De slave’s worden door de master gestuurd via een serieel protocol.

Foto’s van de ledstrips:

RGB Ledstrip

RGB Ledstrip

RGB Ledstrip

De ledstrip in werking (gedimt):

RGB Ledstrip

(Foto van http://vdbeke.gnimsch.net/lichtorgel.htm)

Een tekening van hoe het er ongeveer moet gaan uitzien:

tekening

Het groene is de controller en het grijs verhoogt de ledstrip.

Voor de controller ga ik een SMD PIC16F628 gebruiken met een ULN2003 erachter Schema:

schema

(Klikbaar)

 

Printplaat: Printplaat

(Klikbaar)

Moodlight Update

Vandaag heb ik het printje ge√ętst en gesoldeerd:

Moodlight printje

Moodlight printje

Moodlight printje

Moodlight printje

Moodlight Update

Gisteren ben ik aluminium gaan kopen en vandaag heb ik daar een behuizing met in elkaar gezet. Het deksel moet uit plexiglas gemaakt worden en dat heb ik nog niet liggen.

Een paar foto’s:

moodlight behuizing

moodlight behuizing

Moodlight Update

De pcb layout:

Top met componenten

Top zonder componenten

Bottom zonder componenten

Bottom met componenten

Moodlight Update

Vandaag heb ik de code afgewerkt en de printen in de behuizing ingebouwd:

moodlight behuizing

moodlight behuizing

 

De code:

'****************************************************************
'* Author : Coenen Stijn [Stynus]               *
'* Notice : Copyright (c) 2007 [www.elektronicastynus.be]   *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 15/06/2008                    *
'* Version : 1.5                        *
'* Notes  : Ledstrip controller module            *
'*     :                          *
'****************************************************************
  Device     16F627A
  Config     WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_ON, HS_OSC, LVP_off
  XTAL      = 20
  ALL_DIGITAL   = true  
'****************************************************************
'Declaraties
  Symbol Rood   = PORTB.7
  Symbol Groen  = PORTB.5
  Symbol Blauw  = PORTB.6
  Symbol Master  = PORTB.4 
  Symbol Slave  = PORTB.3 
  TRISB.7     = 0
  TRISB.6     = 0
  TRISB.5     = 0
  TRISB.4     = 1
  TRISA.3     = 1
  PORTB_PULLUPS  = 1
  Dim MasterSlave As Bit
  Dim Geval    As Byte
  Dim index    As Word
  Dim vertraging As Byte
  'PWM
  Dim WaardeRood As Byte
  Dim WaardeGroen As Byte
  Dim WaardeBlauw As Byte
  Dim WaardePWM  As Byte
  Dim roodUpDown As Bit
  Dim groenUpDown As Bit
  Dim blauwUpDown As Bit
  Symbol snelheid = 5 'Hoe hoger dit getal hoe trager het prog
  'Seriele interface
  Dim serdata   As Byte
  Dim sergeval  As Byte
  Dim dataOfGeval As Bit
  HSERIAL_CLEAR  = On      
  HSERIAL_RCSTA  = 144
  HSERIAL_TXSTA  = 36
  HSERIAL_BAUD  = 2400			
  Symbol RCIF	  = PIR1.5		
  Symbol OERR	  = RCSTA.1		
  Symbol CREN	  = RCSTA.4			
  ON_INTERRUPT GoTo SeriIn		

  Clear                                    
'****************************************************************
'Checken voor master/slave 
  While 1 = 1
    If Master = 0 Then
      GoTo Masterprog
    EndIf
    If Slave = 0 Then
      GoTo Slaveprog
    EndIf
    High Rood
  Wend
'****************************************************************  
Masterprog:
  PIE1.5 = 0
  WaardeRood = 255
  WaardeGroen = 0
  WaardeBlauw = 0
  Geval    = 0  
  
  HRSOut 1
  DelayUS 10
  HRSOut WaardeRood
  DelayUS 10
  HRSOut 2
  DelayUS 10
  HRSOut WaardeGroen 
  DelayUS 10
  HRSOut 3   
  DelayUS 10
  HRSOut WaardeBlauw 
  
  While 1 = 1
    For index = 0 To 255
      'Rood
      If WaardeRood >= index Then
        High Rood
      Else
        Low Rood
      EndIf
      'Groen
      If WaardeGroen >= index Then
        High Groen
      Else
        Low Groen
      EndIf
      'Blauw      
      If WaardeBlauw >= index Then
        High Blauw
      Else
        Low Blauw
      EndIf
    Next 
    Inc vertraging
    If vertraging = snelheid Then
      Select Geval
        Case 0
          Inc WaardeGroen
          GoSub GroenUit
          If WaardeGroen = 255 Then
            Geval = 1
          EndIf   
        Case 1
          Dec WaardeRood
          GoSub RoodUit
          If WaardeRood = 0 Then
            Geval = 2
          EndIf 
        Case 2
          Inc WaardeBlauw
          GoSub BlauwUit
          If WaardeBlauw = 255 Then
            Geval = 3
          EndIf
        Case 3
          Dec WaardeGroen
          GoSub GroenUit
          If WaardeGroen = 0 Then
            Geval = 4
          EndIf
        Case 4 
          Inc WaardeRood
          GoSub RoodUit
          If WaardeRood = 255 Then
            Geval = 5
          EndIf
        Case 5 
          Dec WaardeBlauw
          GoSub BlauwUit
          If WaardeBlauw = 0 Then
            Geval = 0
          EndIf
        Case Else
          'Bij fout reset
          WaardeRood = 255
          WaardeGroen = 0
          WaardeBlauw = 0
          Geval    = 0
      EndSelect
      vertraging = 0
      'GoSub seruit 
    EndIf
    
    If Slave = 0 Then
      GoTo Slaveprog
    EndIf
  Wend
'**************************************************************** 
Slaveprog:
  INTCON = %11000000
  PIE1.5 = 1
  WaardeRood = 0
  WaardeGroen = 0
  WaardeBlauw = 0
  Low Groen
  Low Rood
  Low Blauw
  While 1 = 1
    For vertraging = 0 To snelheid   
      For index = 0 To 255
        'Rood
        If WaardeRood >= index Then
          High Rood
        Else
          Low Rood
        EndIf
        'Groen
        If WaardeGroen >= index Then
          High Groen
        Else
          Low Groen
        EndIf
        'Blauw      
        If WaardeBlauw >= index Then
          High Blauw
        Else
          Low Blauw
        EndIf
      Next 
      If Master = 0 Then
        GoTo Masterprog
      EndIf
    Next
  Wend
'**************************************************************** 
'Subroutines:  
RoodUit:
  HRSOut 1
  DelayUS 10
  HRSOut WaardeRood
Return

GroenUit:
  HRSOut 2
  DelayUS 10
  HRSOut WaardeGroen 
Return

BlauwUit:
  HRSOut 3
  DelayUS 10
  HRSOut WaardeBlauw 
  sergeval = 0
Return

SeriIn:
  If dataOfGeval = 0 Then
    HSerIn [sergeval]
    dataOfGeval = 1
  Else
    HSerIn [serdata]
    Select sergeval
      Case 1
        WaardeRood = serdata
      Case 2
        WaardeGroen = serdata
      Case 3
        WaardeBlauw = serdata
      Case Else
        GoTo SeriIn
    EndSelect 
    dataOfGeval = 0
  EndIf
Context Restore
'****************************************************************
End

De hex file van deze code: link.

You-tube filmpje van de moodlight in werking:

 

(Sorry voor de slechte beeldkwaliteit)

Moodlight Update

Ik heb in de voorbije 2 weken het tweede printje en de behuizing ook afgewerkt.

Van het solderen van het printje heb ik een time-laps filmpje:

Voor het wat professioneler te maken heb ik op de zijkanten van de behuizingen stickers geplakt:

stickers

De stickers als pdf: Link.

 

Vandaag heb ik melkglas (van plastic :p) binnen gekregen en dat erop gemonteerd:

melkglas moodlight

melkglas moodlight

Met de moodlight in werking:

melkglas moodlight

melkglas moodlight

Het plexiglas komt van bij Daemen kunststoffen.

 

Bestanden:

-PCB bestanden: Download