Categorie: IN-12 Nixie klok

IN-12 Nixie klok

Ik heb een tijd geleden besloten een nixie klok te gaan bouwen. Het ontwerp van de klok neemt Robert voor zijn rekening. Bedankt Robert!! De klok zal werken met een AVR daarom heb ik alvast een programmer gebouwd.

Op dit moment heb ik de hoogspanningsvoeding gebouwd voor te testen:

Schema:

Schema

(Als de enable hoog is stopt de schakeling.)

De foto’s:

Nixie_Sup

Nixie_Sup

De printlayout:
PDF met componten
PDF zonder componenten

IN-12 Nixie klok Update

Gisteren heb ik de nixies binnengekregen (Bedankt Robert en Pascal!!) en vandaag maar meteen mee aan het experimenteren gegaan:

Nixie vooraanzicht

Nixie zijaanzicht

Nixie met ledje naast

voorkant

Gegevens:

gegevens

De buisvoet:

buisvoet

IN-12 Nixie klok Update

Vandaag heb ik een behuizing getekend:

Behuizing

Behuizing

Behuizing

IN-12 Nixie klok Update

Ik heb beslist om niet op Robert te wachten voor de code enzo. Dus heb ik zelf wat ontworpen en gemaakt. De klok werkt nu met een pic16f628a. De tijd wordt bijgehouden door een DS1307 en de temperatuur wordt gemeten door een TC74. Omdat de 16f628a niet genoeg uitgangen heeft heb ik er 4 74HC595 schuifregisters bijgezet, zo kan ik alle nixies en neonlampjes met 3 uitgangen aansturen.

Schema:

schema

Pcb layout:

pcb

Foto van de opgebouwde print:

print

Filmpje van de schakeling in werking:

De code:

Device 16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_off, PWRTE_off, LVP_off, MCLRE_on
ALL_DIGITAL   TRUE 
PORTB_PULLUPS  = On
'In en uitgangen
  'Nixies en neons
    Symbol klok   = PORTA.1
    Symbol ZetVast  = PORTA.0
    Symbol Data_Pin = PORTA.2
  'Temperatuursensor en RTC
    Symbol SDA    = PORTB.4
    Symbol SLC    = PORTB.3
  'Knoppen
    Symbol KnopR   = PORTB.7 : TRISB.7 = 1
    Symbol KnopM   = PORTB.6 : TRISB.6 = 1
    Symbol KnopL   = PORTB.5 : TRISB.5 = 1

'Variabelen declareren
  Dim   Teller     As Byte
  Dim   Temp1      As Byte
  Dim   Temp2      As Byte 
  Dim   BCD_Opt     As Byte  
  Dim   index      As Byte
  Dim   Seconden    As Byte
  Dim   Minuten     As Byte
  Dim   Uren      As Byte
  Dim   Datum      As Byte
  Dim   Maand      As Byte
  Dim   Jaar      As Byte
  Dim   Temperatuur   As Byte
  Dim   neon      As Byte
  Symbol Reg_Seconden  = $00 
  Symbol Reg_Minuten   = $01
  Symbol Reg_Uren    = $02
  Symbol Reg_Dag     = $03
  Symbol Reg_Datum    = $04
  Symbol Reg_Maand    = $05
  Symbol Reg_Jaar    = $06
  Symbol Lezen      = %11010001
  Symbol Schrijven    = %11010000

  Clear

  While 1 = 1 
    Tijd:
      For index = 0 To 50
        I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Uren, [Uren]   
        I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Minuten, [Minuten]
        I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Seconden, [Seconden] 
        neon = %01111001
        
        SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [neon \ 8]
        DelayUS 20
        SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Uren \ 8]
        DelayUS 20
        SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Minuten \ 8]  
        DelayUS 20
        SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Seconden \ 8]  
        High ZetVast
        DelayUS 20
        Low ZetVast
        If KnopR = 0 Or KnopM = 0 Or KnopL = 0 Then
          GoSub TijdInst
        EndIf
        DelayMS 200
      Next
    Date:
      For index = 0 To 10
        I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Jaar, [Jaar]
        I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Maand, [Maand]
        I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Datum, [Datum] 
        neon = %01111010
          
        SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [neon \ 8]
        DelayUS 20
        SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Datum \ 8]
        DelayUS 20
        SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Maand \ 8]  
        DelayUS 20
        SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Jaar \ 8]  
        High ZetVast
        DelayUS 20
        Low ZetVast
        If KnopR = 0 Or KnopM = 0 Or KnopL = 0 Then
          GoSub DatumInst
        EndIf 
        DelayMS 200
      Next    
    Temp: 
      For index = 0 To 10
        I2Cin SDA, SLC,$91,[Temperatuur] 
        Temp1 = Temperatuur / 10
        Temp2 = (Temperatuur - (Temp1 * 10))
        Temperatuur = Temp2
        Temperatuur.7 = Temp1.3 
        Temperatuur.6 = Temp1.2
        Temperatuur.5 = Temp1.1
        Temperatuur.4 = Temp1.0
          
        neon = %00100100
        
        SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [neon \ 8]
        DelayUS 20    
        SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [$FF \ 8]
        DelayUS 20
        SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Temperatuur \ 8]  
        DelayUS 20
        SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [$FF \ 8]  
        High ZetVast
        DelayUS 20
        Low ZetVast
        DelayMS 200
      Next
  Wend 

TijdInst:
  I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Uren, [Uren]   
  I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Minuten, [Minuten]
  I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Seconden, [Seconden] 
  neon = %01111001
  While 1 = 1 
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [neon \ 8]
    DelayUS 20
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Uren \ 8]
    DelayUS 20
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Minuten \ 8]  
    DelayUS 20
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Seconden \ 8]  
    High ZetVast
    DelayUS 20
    Low ZetVast
    DelayMS 200
    Inc Teller
    If KnopR = 0 Then
      BCD_Opt = Seconden
      GoSub bcd_tellen
      Seconden = BCD_Opt
      Teller = 0
    EndIf
    If KnopM = 0 Then
      BCD_Opt = Minuten
      GoSub bcd_tellen
      Minuten = BCD_Opt
      Teller = 0
    EndIf
    If KnopL = 0 Then
      BCD_Opt = Uren
      GoSub bcd_uur
      Uren = BCD_Opt
      Teller = 0
    EndIf
    DelayMS 250
    If Teller = 12 Then Break
  Wend
  'Wegschrijven
  I2COUT SDA, SLC, Schrijven ,Reg_Seconden, [Seconden]
  I2COUT SDA, SLC, Schrijven ,Reg_Minuten, [Minuten]
  I2COUT SDA, SLC, Schrijven ,Reg_Uren, [Uren]

Return
bcd_tellen:
  Temp1 = BCD_Opt & %00001111 'Xor
  Temp2 = BCD_Opt - Temp1
  Temp2 = Temp2 >> 4
  Inc Temp1
  If Temp1 > 9 Then
    Temp1 = 0
    Inc Temp2
    If Temp2 > 5 Then
      Temp2 = 0
    EndIf
  EndIf 
  Temp2  = Temp2 << 4  
  BCD_Opt = Temp2 + Temp1

Return  
bcd_uur:
  Temp1 = BCD_Opt & %00001111 'Laagste bits doorlaten 
  Temp2 = BCD_Opt - Temp1
  Temp2 = Temp2 >> 4
  Inc Temp1
  If Temp1 > 9 Then
    Temp1 = 0
    Inc Temp2
    If Temp2 > 5 Then
      Temp2 = 0
    EndIf
  EndIf 
  Temp2  = Temp2 << 4  
  BCD_Opt = Temp2 + Temp1
  If BCD_Opt > 23 Then
    BCD_Opt = 0
  EndIf
Return  

DatumInst:
  I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Jaar, [Jaar]
  I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Maand, [Maand]
  I2CIN SDA, SLC, Lezen, Reg_Datum, [Datum]
  neon = %01111010
  While 1 = 1 
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [neon \ 8]
    DelayUS 20
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Datum \ 8]
    DelayUS 20
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Maand \ 8]  
    DelayUS 20
    SHOut Data_Pin, klok, msbfirst, [Jaar \ 8]  
    High ZetVast
    DelayUS 20
    Low ZetVast
    DelayMS 200
    Inc Teller
    If KnopR = 0 Then
      BCD_Opt = Jaar
      GoSub bcd_jaar
      Jaar = BCD_Opt
      Teller = 0
    EndIf
    If KnopM = 0 Then
      BCD_Opt = Maand
      GoSub bcd_Maand
      Maand = BCD_Opt
      Teller = 0
    EndIf
    If KnopL = 0 Then
      BCD_Opt = Datum
      GoSub bcd_Datum
      Datum = BCD_Opt
      Teller = 0
    EndIf
    DelayMS 250
    If Teller = 12 Then Break
  Wend
  'Wegschrijven
  I2COUT SDA, SLC, Schrijven ,Reg_Jaar, [Jaar]
  I2COUT SDA, SLC, Schrijven ,Reg_Maand, [Maand]
  I2COUT SDA, SLC, Schrijven ,Reg_Datum, [Datum]

Return
bcd_jaar:
  Temp1 = BCD_Opt & %00001111 'Xor
  Temp2 = BCD_Opt - Temp1
  Temp2 = Temp2 >> 4
  Inc Temp1
  If Temp1 > 9 Then
    Temp1 = 0
    Inc Temp2
    If Temp2 > 9 Then
      Temp2 = 0
    EndIf
  EndIf 
  Temp2  = Temp2 << 4  
  BCD_Opt = Temp2 + Temp1

Return 
bcd_Maand:
  Temp1 = BCD_Opt & %00001111 'Laagste bits doorlaten 
  Temp2 = BCD_Opt - Temp1
  Temp2 = Temp2 >> 4
  Inc Temp1
  If Temp1 > 9 Then
    Temp1 = 0
    Inc Temp2
  EndIf 
  Temp2  = Temp2 << 4  
  BCD_Opt = Temp2 + Temp1
  If BCD_Opt = $13 Then
    BCD_Opt = 1
  EndIf  
  If BCD_Opt = 0 Then
    BCD_Opt = 1
  EndIf
Return

bcd_Datum:
  Temp1 = BCD_Opt & %00001111 'Laagste bits doorlaten 
  Temp2 = BCD_Opt - Temp1
  Temp2 = Temp2 >> 4
  Inc Temp1
  If Temp1 > 9 Then
    Temp1 = 0
    Inc Temp2
  EndIf 
  Temp2  = Temp2 << 4  
  BCD_Opt = Temp2 + Temp1
  If BCD_Opt = $32 Then
    BCD_Opt = 1
  EndIf
  If BCD_Opt = 0 Then
    BCD_Opt = 1
  EndIf
Return
End

De hex file: Link.

Nu nog iemand zoeken om de behuizing te frezen uit een blok hout en het project is af.