Weerstand Decade Box

Ik was al een tijdje van plan om een weerstanden decade box te maken. Nu vond ik de draaischakelaars nogal duur, en wat ouderwets. Daarom heb ik beslist het instellen met een rotary encoder te gaan doen.

Nu moest er nog een manier gevonden worden om de weerstand te maken. Weerstanden schakelen met transistoren of mosfets geeft een te hoge schakelweerstand en kan geen wisselspanning aan. Daarom is de keuze gevallen op relais. Aangezien er maar kleine stromen geschakeld moeten worden voldoen kleine relais. De relais print wordt 2 keer gebruikt met andere waardes weerstanden.

Relais print:


http://image.elektronicastynus.be/83/1307108369.jpg

Onderdelenlijst:
Print laag ohmig

3 1K R22, R23, R24
1 1K8 R26
3 1R R1, R2, R3
1 1R8 R5
1 2K2 R25
1 2R2 R4
1 3K3 R28
1 3R3 R7
1 4K7 R27
1 4R7 R6
3 10R R8, R9, R10
1 18R R12
1 22R R11
1 33R R14
1 47R R13
3 100R R15, R16, R17
1 180R R19
1 220R R18
1 330R R21
1 470R R20
2 100nF C1, C2
2 74HCT595 IC1, IC3
2 ULN2803 IC2, IC4
16 TQ2-24V K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9,
K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16

Print Hoogohmig

3 10K R1, R2, R3
1 18K R5
1 22K R4
1 33K R7
1 47K R6
3 100K R8, R9, R10
1 180K R12
1 220K R11
1 330K R14
1 470K R13
3 1M R15, R16, R17
1 1M8 R19
1 2M2 R18
1 3M3 R21
1 4M7 R20
2 100nF C1, C2
2 74HCT595 IC1, IC3
2 ULN2803 IC2, IC4
12 TQ2-24V K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9,
K10, K11, K12

 

Aanstuur print:

Onderdelenlijst:

2 1µF C3, C4
1 10K R2
1 10K R1
1 16F648A (Geprogrammeerd) IC1
2 100nF C1, C2
1 Drukknop S1
1 Rotary encoder S1
1 REG1117-5V IC2

 

Met frontpaneel:

Voeding

Dit deel is op experimenteerprint opgebouwd, hierdoor zijn er geen printlay-outs beschikbaar. de print bestaat uit een 18V transformator, gelijkrichter en een elco.

Printen ingebouwd in de behuizing:

Klaar:

Code in de microcontroller:

Device = 16F648A
Config FOSC_INTOSCIO, WDTE_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, BOREN_OFF, LVP_OFF, CPD_OFF, CP_OFF

All_Digital      = true
Xtal         = 4

Declare PortB_Pullups  On

Declare LCD_DTPin    PORTB.4 
Declare LCD_ENPin    PORTB.2
Declare LCD_RSPin    PORTB.3
Declare LCD_Interface  4
Declare LCD_Lines    2

Symbol RotEncoderA  = PORTB.1 
Symbol RotEncoderB  = PORTB.0 
Symbol RotSwitch   = PORTA.2

Symbol PushSwitch  = PORTA.4
Dim   PushSwitchBit As Bit

TRISB         = %00000011
TRISA         = %01111100

OPTION_REG      = %01000000 
INTCON        = %10010000
Symbol INTF     = INTCON.1   

Symbol klok     = PORTA.0
Symbol Data_Pin   = PORTA.7
Symbol ZetVast    = PORTA.1

Dim DispWaarde[7]  As Byte
Dim SetWaarde[7]   As Byte
Dim DispTeller    As Byte
Dim CursorTeller   As Byte
Dim UitHex      As Byte 
Dim UitDig      As Byte
Dim UitCount     As Byte
Dim ArrayTeller   As Byte
Dim Warning     As Bit
'dim teller as byte
    
On_Hardware_Interrupt GoTo IrInterrupt 
  
GoTo Init   
'****************************************************************
IrInterrupt:
  Context Save    
    If INTF = 1 Then
     'Flaggen resetten
     INTF = 0
     If RotEncoderA = 1 Then
       'Aftellen
       If DispWaarde[6 - DispTeller] > 0 Then
        Dec DispWaarde[6 - DispTeller]
       EndIf
     Else
       'Optellen 
       If DispWaarde[6 - DispTeller] < 9 Then
        Inc DispWaarde[6 - DispTeller]
       EndIf            
     EndIf  
    EndIf 
  Context Restore     
'****************************************************************
Init:
  Cls
   
  UitDig = DispWaarde[3] 
  UitHex = UitDig << 4
  UitDig = DispWaarde[2]
  UitHex = UitHex + UitDig  
  UitHex = ~UitHex  
  SHOut Data_Pin, klok, MsbFirst, [UitHex \ 8]
  
  UitDig = DispWaarde[1] 
  UitHex = UitDig << 4
  UitDig = DispWaarde[0]
  UitHex = UitHex + UitDig  
  UitHex = ~UitHex  
  SHOut Data_Pin, klok, MsbFirst, [UitHex \ 8]  
  
  UitHex = 0
  UitDig = DispWaarde[6]
  UitHex = UitHex + UitDig     
  UitHex = ~UitHex 
  SHOut Data_Pin, klok, MsbFirst, [UitHex \ 8]  
  
  UitDig = DispWaarde[5] 
  UitHex = UitDig << 4
  UitDig = DispWaarde[4]
  UitHex = UitHex + UitDig  
  UitHex = ~UitHex  
  SHOut Data_Pin, klok, MsbFirst, [UitHex \ 8]  
  
  High ZetVast
  DelayUS 20
  Low ZetVast
          '12345678
  Print At 1, 1, "E-Stynus"
  Print At 2, 1, " 2014 "
  DelayMS 750
  Cls 

  Print At 1,1, "Set:"  
  DispTeller = 0
  
  'Ohm teken in lcd steken
  Print $FE,$40,$00,$0E,$11,$11,$11,$0A,$1B,$00
'****************************************************************
Main:
While 1 = 1   
  'Relais aansturen bij rotary encoder button druk
  If RotSwitch = 0 Then
   For ArrayTeller = 0 To 6 
     SetWaarde[ArrayTeller]   = DispWaarde[ArrayTeller] 
     If SetWaarde[ArrayTeller] > 9 Then
       SetWaarde[ArrayTeller] = 0   
       DispWaarde[ArrayTeller] = 0
     EndIf  
   Next
   
   UitDig = DispWaarde[3] 
   UitHex = UitDig << 4
   UitDig = DispWaarde[2]
   UitHex = UitHex + UitDig  
   UitHex = ~UitHex  
   SHOut Data_Pin, klok, MsbFirst, [UitHex \ 8]
   
   UitDig = DispWaarde[1] 
   UitHex = UitDig << 4
   UitDig = DispWaarde[0]
   UitHex = UitHex + UitDig  
   UitHex = ~UitHex  
   SHOut Data_Pin, klok, MsbFirst, [UitHex \ 8]  
   
   UitHex = 0
   UitDig = DispWaarde[6]
   UitHex = UitHex + UitDig     
   UitHex = ~UitHex 
   SHOut Data_Pin, klok, MsbFirst, [UitHex \ 8]  
   
   UitDig = DispWaarde[5] 
   UitHex = UitDig << 4
   UitDig = DispWaarde[4]
   UitHex = UitHex + UitDig  
   UitHex = ~UitHex  
   SHOut Data_Pin, klok, MsbFirst, [UitHex \ 8]  
 
   High ZetVast
   DelayUS 20
   Low ZetVast
   
   DelayMS 100 
   While RotSwitch = 0  
      DelayMS 100 
   Wend
    
  EndIf 
  
  'Warning teken                
  Warning = 0
  For ArrayTeller = 0 To 6 
    If DispWaarde[ArrayTeller] <> SetWaarde[ArrayTeller] Then
     Warning = 1
    EndIf  
  Next
  If Warning = 1 Then
   Print At 1, 8, "!"
  Else   
   Print At 1, 8, " "
  EndIf
  
  'Decade positie
  If PushSwitch = 0 And PushSwitchBit = 0 Then
   PushSwitchBit = 1
   DelayMS 100
   If DispTeller < 6 Then
     Inc DispTeller
   Else
     DispTeller = 0
   EndIf
  EndIf
  If PushSwitch = 1 Then
   PushSwitchBit = 0
  EndIf
  For ArrayTeller = 0 To 6 
    If DispWaarde[ArrayTeller] > 9 Then
     DispWaarde[ArrayTeller] = 0
    EndIf  
    Print At 2, 7 - ArrayTeller, Dec1 DispWaarde[ArrayTeller]
  Next
  Print At 2,8, 0
  '(Print At 1,4, Dec DispTeller     
  Print $FE, $0E      'Underline cursor on
  Print $FE, $C0      'Move cursor to beginning of second line 
  CursorTeller = 0
  While CursorTeller < DispTeller
    Print $FE, $14   'Move cursor right one position
    Inc CursorTeller
  Wend
  
  
  DelayMS 100          
  
Wend
End

Bestanden:

PCBs bestellen:

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.