Categorie: Servo Positioning Unit

Servo Positioning Unit

Aangezien ik in het derde jaar bachelor elektronica zit moet ik dit jaar een stage doen. Die stage heb ik bij de school waar ik het middelbaar gezeten heb gedaan. Ik heb deze stage samen met Rob gedaan. (Zelfde Rob als bij het pic bestuurde auto project).

Onze opdracht bestaat er uit om een Yamaha servodrive aan te sturen voor een robotarm samen
met het programmeren van twee transportbanden met geïntegreerde lift.

De robotarm moet een werkstuk uit een magazijn nemen. Daarna moet deze robotarm het
werkstuk op de bovenste transportband leggen. Dit werkstuk wordt dan via de lift getransporteerd
naar de onderste transportband. Op de onderste transportband wordt er dan een bewerking
uitgevoerd op het werkstuk. Hierna gaat het bewerkte werkstuk met de lift terug omhoog en wordt
deze terug opgenomen door de robotarm. Vervolgens wordt het bewerkte werkstuk ergens
gestockeerd. Het bewerken van het plaatje behoort echter niet tot onze opdracht.

Overzicht

Een filmpje van de handelingen van de robot zonder werkstuk. Het magazijn ontbreekt hier ook nog:

Enkele foto’s van onderdelen:

De robot arm wordt aangestuurd door een servo drive van Yamaha type QRCX-E.

Servo drive

De servo drive en de rest van de robot wordt aangestuurd door een S7-313C.

PLC

De bek van de robotarm:

bek

Meer foto’s kan je hier vinden: Link.

Het boekje dat we hiervoor geschreven hebben: Link.

 

Servo Positioning Unit Update

Het veiligheidshek is ondertussen ook afgemaakt. Enkele foto’s:

spuspu

 

Filmpje van de robot in werking: