Categorie: HexAvoider

HexAvoider

Dit is een projectje dat ik een paar jaar geleden in school voor een projectweek samen met 2 klasgenoten heb gebouwd .

De plastic onderdelen en de printplaten (bouwkit) zijn aangekocht. Onze opdracht was de printplaten solderen en het programma schrijven.

In normale werking loopt de hexavoider rechtdoor. Dit gebeurt door de linkse kant omhoog te halen. Rechts wordt dan naar voor gedaan en links wordt naar achter gedaan. Dan wordt de andere kant omhoog gedaan. Links wordt dan naar voor gedaan en rechts naar achter. Zo stapt hij vooruit.
De HexAvioder heeft 2 soorten detectoren: de voelsprieten en de IR sensoren. Als de voelsprieten worden bediend gaat deze eerst achteruit en vervolgens draait hij naar de andere kant als van waar hij detecteerde. Hetzelfde is als de IR-sensoren iets detecteren. Eerst achteruit en dan draaien, dit is wel in een vaste richting aangezien we maar 1 IR-ontvanger hebben.

Filmpje van de HexAvoider in actie:

Code (Bascom):

'*************************************************
'* HexAvoider                  *
'* Stijn Coenen, Rob Thomas, Stijn van Roy    *
'* 3ELO2                     *
'*************************************************
$regfile = "89C51RC.dat"

'Kristal = 11Mhz
$crystal = 11059200
'*************************************************
'In en uitgangen aanduiden
Config Servos = 3 , Servo1 = P1.5 , Servo2 = P1.6 , Servo3 = P1.7 , Reload = 100

Led1 Alias P0.0
Led2 Alias P0.1
Led3 Alias P0.2
Led4 Alias P0.3
Buzzer Alias P0.5
Switch1 Alias P0.4
Switch2 Alias P0.5
Links_antenne Alias P3.2
Recht_antenne Alias P3.3
Led_antenne Alias T0
Irled_left Alias P1.0
Irled_right Alias P1.1
Irin Alias P1.2
Led_left Alias P1.3
Led_right Alias P1.4

Dim index As Byte
'*************************************************
'Subroutines
 'Subroutines skippen bij opstarten programma
 GoTo Oversub
 '*************************************************
 'Ir leds laten knipperen
 Ir_led_sturen:
   For index = 0 To 100
   Irled_left = 1
   Irled_right = 1
   delay
   Irled_left = 0
   Irled_right = 0
   Delay
   Next
 Return
 '*************************************************
 'Als er links gedetecteerd is
 Links_detect:
   Led1 = 0
   GoSub Servo_mid
   GoSub Achteruit
   GoSub Achteruit
   Waitms 2000
   GoSub Servo_mid
   GoSub Rechts_draai
   GoSub Rechts_draai
   Led1 = 1
 Return
 '*************************************************
 'Als er rechts gedetecteerd is
 Rechts_detect:
   Led2 = 0
   GoSub Servo_mid
   GoSub Achteruit
   GoSub Achteruit
   Waitms 2000
   GoSub Servo_mid
   GoSub Links_draai
   GoSub Links_draai
   Led2 = 1
 Return
 '*************************************************
 'Alle servo's in de middenstand zetten
 Servo_mid:
   Servo1 = 12
   Servo2 = 12
   Servo3 = 12
 Return
 '************************************************* 'Achteruit lopen
 Achteruit:
   'links omhoog
   Servo2 = 16
   Waitms 350
   'links naar achter
   Servo3 = 8
   Waitms 350
   'links naar voor
   Servo1 = 8
   Waitms 350
   ' rechts omhoog
   Servo2 = 8
   Waitms 350
   'rechts naar achter
   Servo1 = 16
   Waitms 350
   'links naar voor
   Servo3 = 16
   Waitms 350
 Return
 '*************************************************
 'Naar rechts draaien
 Rechts_draai:
   'links omhoog
   Servo2 = 16
   Waitms 350
   'links naar voor
   Servo3 = 14
   Waitms 350
   'rechts naar voor
   Servo1 = 8
   Waitms 350
   'rechts omhoog
   Servo2 = 8
   Waitms 350
   'rechts naar achter
   Servo1 = 14
   Waitms 350
   'links naar achter
   Servo3 = 8
   Waitms 350
 Return
 '*************************************************
 'Naar links draaien
 Links_draai:
   'links omhoog
   Servo2 = 16
   Waitms 350
   'links naar achter
   Servo3 = 8
   Waitms 350
   'rechts naar voor
   Servo1 = 14
   Waitms 350
   'rechts omhoog
   Servo2 = 8
   Waitms 350
   'rechts naar voor
   Servo1 = 8
   Waitms 350
   'links naar voor
   Servo3 = 14
   Waitms 350
 Return
 '*************************************************
 'Sensoren checken
 Sensor_check:
   'Linkse antenne
   If Links_antenne = 0 Then
     GoSub Links_detect
   End If
   'Rechtse antenne
   If Recht_antenne = 0 Then
     GoSub Rechts_detect
   End If
   'IR-Leds
   GoSub Ir_led_sturen
   If Irin = 0 Then
     GoSub Rechts_detect
   End If
 Return
Oversub:
'*************************************************
  'Servo's in de middenstand zetten
  GoSub Servo_mid
Do
  'rechts omhoog
  Servo2 = 8
   Waitms 350
   If Links_antenne = 0 Then
     GoSub Links_detect
   End If
   If Recht_antenne = 0 Then
     GoSub Rechts_detect
   End If
   GoSub Ir_led_sturen
   If Irin = 0 Then
     GoSub Rechts_detect
   End If
  'Links naar achter
  Servo3 = 10
   Waitms 350
   If Links_antenne = 0 Then
    GoSub Links_detect
   End If
   If Recht_antenne = 0 Then
    GoSub Rechts_detect
   End If
   GoSub Ir_led_sturen
   If Irin = 0 Then
    GoSub Rechts_detect
   End If
  'Rechts voor
  Servo1 = 8
   Waitms 350
   If Links_antenne = 0 Then
     GoSub Links_detect
   End If
   If Recht_antenne = 0 Then
     GoSub Rechts_detect
   End If
   GoSub Ir_led_sturen
   If Irin = 0 Then
     GoSub Rechts_detect
   End If
  'links omhoog
  Servo2 = 16
   Waitms 350
   If Links_antenne = 0 Then
     GoSub Links_detect
   End If
   If Recht_antenne = 0 Then
     GoSub Rechts_detect
   End If
   GoSub Ir_led_sturen
   If Irin = 0 Then
     GoSub Rechts_detect
   End If
  'rechts naar achter
  Servo1 = 15
   Waitms 350
   If Links_antenne = 0 Then
     GoSub Links_detect
   End If
   If Recht_antenne = 0 Then
     GoSub Rechts_detect
   End If
   GoSub Ir_led_sturen
   If Irin = 0 Then
     GoSub Rechts_detect
   End If
  'Links Naar Voor
  Servo3 = 14
   Waitms 350
   If Links_antenne = 0 Then
     GoSub Links_detect
   End If
   If Recht_antenne = 0 Then
     GoSub Rechts_detect
   End If
   GoSub Ir_led_sturen
   If Irin = 0 Then
     GoSub Rechts_detect
   End If
Loop
'*************************************************
End

Bestanden:

Code: Download