Categorie: DC Dummyload

DC Dummyload

Dit project ben ik een hele tijd geleden begonnen maar door tijdgebrek niet gepost. De bedoeling van dit project was een simpele regelbare belasting te maken voor voedingen te testen. Als extra’s is er een stroom, spanning en temperatuurmeter bij in gezet.

Het vermogen wordt in 8 2N3055 transistoren opgestookt. Elke tor wordt apart aangestuurd en de stroom apart ingelezen in de pic. Op deze manier kan de pic controleren of alle torren het nog doen en eventueel de belasting uitschakelen.

aansturing

transistoren

transistoren

Langs het koelprofiel zitten 2 ventilatoren die lucht door de gleuven trekken, verder wordt de temperatuur ook ingelezen door de pic. Als het koelprofiel te warm wordt dan word de belasting uitgeschakeld.

 

Schema’s pic print:

schema picprint

schema picprint

pic print

De voeding die ik hier gebruikt heb komt uit een hub (waarvan ik deze behuizing ook heb gehaald).

 

De displays die ik gebruikt heb zijn dezelfde als ik in men scheidingstransformatoren V2 en V3 heb gebruikt. Aangezien dit project er eerder was heb ik deze gewoon overgenomen voor de andere 2 projecten.

Dtisplay

Frontpaneel klaar:

Frontpaneel

In werking:

in werking

De spannings- en temperatuurmeting werkt inmiddels al probleemloos. Voor de stroom meting moet ik nog uitzoeken hoe die MAX186 moet uitlezen. Hier heb ik helaas nog geen tijd voor gehad.

De code zal ik posten als die project compleet klaar is.

DC Dummyload Update

Na lange tijd ben ik toch nog maar eens aan dit project begonnen. Al snel bleken er toch nog een aantal problemen in dit project te zitten.

Het eerste probleem dat ik tegenkwam is dat de transistoren stonden te oscilleren en als de voedingsspanning te laag was veel basisstroom gingen trekken. De oscillaties bleken door de shutdown schakeling op de main print te komen. Na deze verwijderd te hebben waren de oscillaties weg, maar was het probleem van grote transistorstromen nog groter geworden. Om dit op te lossen heb ik bij elke uitgangstrap 2 weerstanden toegevoegd.

schema

In dit schema is R4 toegevoegd. Verder moet er ook een 150 Ohm 2W weerstand tussen dit printje en de basis van de 2N3055 geplaatst worden.

Hierna bleek dat de voeding ook nog onstabiel was geworden bij hogere basis stromen. Daarom heb ik deze vervangen door een oude 16V laptop lader met een 5V spanningsregelaar printje erachter.

 

Voor de fans heb ik nog een 2de printje bijgezet met een 7812 (dit is bij op de grote koelblok gemonteerd).

 

Hierna bleek er nog een probleem met de stroom meting te zijn. Hierbij bleek dat de basisstroom door de transistoren ook mee gemeten werd. Om dit op te lossen heb ik een nieuw printje gemaakt (op basis van de ZXCT1086E5TA) dat de stroom in de + geleider meet. Deze meting heeft wel als nadeel dat deze niet werkt als de spanning van de ingang kleiner dan 3V wordt de stroom meting niet meer klopt. Dit heb ik in de software “opgelost” door dan — op het stroomdisplay te zetten.

https://elektronicastynus.be/image/77/Stroommeetprint.png

https://elektronicastynus.be/image/77/1367670001.jpg

https://elektronicastynus.be/image/77/1367670006.jpg

Om deze print aan te sluiten heb ik de main print wat veranderd:

https://elektronicastynus.be/image/77/1367670283.jpg

 

Nieuw schema:

https://elektronicastynus.be/image/77/Main_schema.png

 

Om de metingen wat stabieler te maken neem ik het gemiddelde van een aantal samples. Hiervoor bleek de pic die ik eerst ingetekend had wat te traag te zijn. Daarom heb ik deze nu vervangen door de PIC18F25K22 (pin compatibel). Deze pic draait op 64Mhz.

 

De code:

'****************************************************************
'* Name  : Dummyload                     *
'* Author : Stijn Coenen ElektronicaStynus.be         *
'* Notice : Copyright (c) 2013 Stijn Coenen (Stynus)     *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 01/05/2013                    *
'* Version : 1.2                        *
'****************************************************************
Device = 18F25K22
Include "Config_Fuses_1_2.bas"  
Xtal = 16
'****************************************************************  
'EN: Declarations
'NL: Declaraties
  'Displays
    Symbol Disp_klok    = LATB.7
    Symbol Temp_Data    = LATB.2  
    Symbol Temp_Latch   = LATB.1  
    Symbol Spanning_Data  = LATB.4
    Symbol Spanning_Latch = LATB.3
    Symbol Stroom_Data   = LATB.6
    Symbol Stroom_Latch  = LATB.5
    
  'EN: Measurement values
  'NL: Meetwaardes
    Dim   Temperatuur   As Word
    Dim   Spanning    As Word
    Dim   Stroom     As Dword 
    Dim   StroomFloat   As Float 
    Dim   StroomPrecies  As Bit      
    
    Symbol N_Samp_T    = 10  'Number of measuring samples; Aantal meetwaardes    
    Dim   GemT[N_Samp_T] As Word 'Array that contains the samples; Array die de meetwaardes bevat         
    Symbol N_Samp_U    = 15     
    Dim   GemU[N_Samp_U] As Word     
    Symbol N_Samp_I    = 15     
    Dim   GemI[N_Samp_I] As Word
    
  'EN: Display values
  'NL: Display waardes 
    Dim   DispTemp    As Byte
    Dim   DispSpanning  As Byte
    Dim   DispStroom   As Byte
  
    Dim   DispArT[3]   As Byte 
    Dim   DispArU[3]   As Byte 
    Dim   DispArI[3]   As Byte       
    
    Dim   IntCase     As Byte
    Dim   IntX      As Byte
    Dim   IntDisp     As Byte    
    
    Dim   X        As Byte
    Dim   Temp      As Byte
    
  'EN: Settings AD converter
  'NL: Instellingen AD converter 
    Declare Adin_Res    10 
    Declare Adin_Tad    FRC 
    Declare Adin_Stime   250     
    
  'EN: Connections 7 segment displays on the 74HC595 pcb's
  'NL: Aansluitingen 7 segment displays aan de 74HC595 op de printjes  
              'dPecgbfa
    Symbol Nul    = %01001000   '    a    '0     
    Symbol Een    = %11101011   '   #####   '1
    Symbol Twee   = %01010010   '   #  #   '2
    Symbol Drie   = %01100010   '  f # g # b  '3
    Symbol Vier   = %11100001   '   #####   '4
    Symbol Vijf   = %01100100   '   #  #   '5
    Symbol Zes    = %01000100   '  e # d # c  '6
    Symbol Zeven   = %11101010   '   #####   '7
    Symbol Acht   = %01000000            '8
    Symbol Negen   = %01100000            '9
    Symbol Uit    = %11111111            'Out
    Symbol Streep  = %11110111            'Bar
  'EN: Connections of the transistors On the 74HC595 pcb's
  'NL: Aansluitingen Transistoren aan de 74HC595 op de printjes
    Symbol disp1   = %00001100 
    Symbol disp2   = %00001010 
    Symbol disp3   = %00000110       
    
  'EN: Misc
  'NL: Diverse
    Symbol TMR0IF  = INTCON.2
    
    'Tris registers
    TRISA       = %00111011
    TRISB       = %00000000
    TRISC       = %11111111 
     
    All_Digital    = true    
  
    On_Hardware_Interrupt GoTo Interrupts
'****************************************************************  
Opstarten:   
  'EN: Set clock to 64 Mhz
  'NL: klok instellen op 64 Mhz
  OSCCON = %01110111
  OSCCON2 = %11000111 

  Clear 'ram

  'EN: Timer0 setup to drive the displays
  'NL: Timer0 instellen om de displays aan te sturen
  T0CON  = %11000111
  INTCON = %10100000
  INTCON2 = %00000100
  INTCON3 = %00000000
  IPR1  = %00000000
  IPR2  = %00000000
  IPR3  = %00000000
  IPR4  = %00000000
  IPR5  = %00000000
  
  'EN: Settings AD converter
  'NL: Instellingen AD converter   
  ADCON1 = %00000000
  ADCON2 = %10010111
  
GoTo Main     
'****************************************************************  
Interrupts:
  Context Save
  If TMR0IF = 1 Then
    TMR0IF = 0   'Reset flag
    TMR0L = 230'  'Preloard timer

    'EN: Loading data for the display that is driven this interrupt
    'NL: Data inladen voor het display dat deze interrupt wordt aangestuurd
    DispTemp    = DispArT[IntCase] 
    DispSpanning  = DispArU[IntCase]
    DispStroom   = DispArI[IntCase]
    
    'EN: Get the transistor settings and set the decimal point
    'NL: Transistoren info uitlezen en de comma aanzetten
    Select IntCase 
      Case 0
        IntDisp = disp1    
      Case 1     
        IntDisp = disp2    
        DispTemp.6   = 0     
        DispSpanning.6 = 0
        DispStroom.6  = StroomPrecies
      Case 2     
        IntDisp = disp3  
        DispStroom.6  = StroomPrecies + 1 
      Case Else
        IntDisp = 255
        IntCase = 0        
    EndSelect
              
    'EN: Outputting transistors data 
    'NL: Transistor data inklokken
    For IntX = 0 To 7
      Temp_Data    = IntDisp.7 
      Spanning_Data  = IntDisp.7
      Stroom_Data   = IntDisp.7
      Disp_klok    = 1      
      IntDisp     = IntDisp * 2       
      Disp_klok    = 0
    Next  
    'EN: Outputting display data 
    'NL: Display data inklokken
    For IntX = 0 To 7
      Temp_Data    = DispTemp.7 
      Spanning_Data  = DispSpanning.7
      Stroom_Data   = DispStroom.7
      Disp_klok    = 1
      DispTemp    = DispTemp << 1
      DispSpanning  = DispSpanning << 1
      DispStroom   = DispStroom << 1   
      Disp_klok    = 0
    Next        
       
    'EN: Latch data to the outputs of the 74hc595 ic's
    'NL: Data naar de uitgangen van de 74hc595 ic's latchen
    Temp_Latch   = 1
    Spanning_Latch = 1
    Stroom_Latch  = 1   
    
    'EN: Set counter for next interrupt
    'NL: Teller bijtellen voor volgende interrupt
    Inc IntCase
    If IntCase > 2 Then
      IntCase = 0
    EndIf
    
    Temp_Latch   = 0
    Spanning_Latch = 0
    Stroom_Latch  = 0 
  EndIf
        
  Context Restore
Return
'****************************************************************   
Main:
  While 1 = 1  

    'EN: Temperature measurement
    'NL: Temperatuur meting
    For X = (N_Samp_T - 1) To 1 Step -1  
      GemT[X]   = GemT[X-1]   
    Next
    Temperatuur   = ADIn 1
    Temperatuur   = Temperatuur * 5 
    GemT[0]     = Temperatuur / 9 
    Temperatuur   = 0
    For X = 0 To (N_Samp_T - 1)  
      Temperatuur = Temperatuur + GemT[X]
    Next 
    Temperatuur   = Temperatuur / N_Samp_T
    
    
    'EN: Voltage measurement
    'NL: Spannings meting
    For X = (N_Samp_U - 1) To 1 Step -1  
      GemU[X]   = GemU[X-1]   
    Next
    Spanning    = ADIn 0
    GemU[0]     = Spanning / 1.86
    Spanning    = 0
    For X = 0 To (N_Samp_U - 1)  
      Spanning  = Spanning + GemU[X]
    Next 
    Spanning    = Spanning / N_Samp_U
    
    
    'EN: Current measurement
    'NL: Stroom meting  
    For X = (N_Samp_I - 1) To 1 Step -1  
      GemI[X]   = GemI[X-1]   
    Next
    Stroom     = ADIn 16  
    'EN: Setting the decimal point place
    'NL: Plaats comma bepalen          
    If Stroom > 500 Then 'X.XX
      StroomPrecies = 0 
      StroomFloat = Stroom * (5/1024) * 10  
    Else         'XX.X 
      StroomPrecies = 1  
      StroomFloat = Stroom * (5/1024) * 100         
    EndIf 
    StroomFloat   = StroomFloat / 50
    StroomFloat   = StroomFloat / 0.005
    GemI[0]     = StroomFloat * 1.07
    Stroom     = 0
    For X = 0 To (N_Samp_I - 1)  
      Stroom   = Stroom + GemI[X]
    Next 
    Stroom     = Stroom / N_Samp_I
  
    'EN: Calculate value's for on the display
    'NL: Meetwaardes naar display berekenen
    For X = 0 To 2
      Temp = Dig Temperatuur, X
      DispArT[X] = LRead Cijfers + Temp  
      Temp = Dig Spanning, X
      DispArU[X] = LRead Cijfers + Temp 
      'EN: The ZXCT1086E5TA does Not work below 3V, so display bars when this happens
      'NL: De ZXCT1086E5TA werkt niet onder de 3V, dus als dit gebeurt streepjes weergeven
      If Spanning > 30 Then       
        Temp = Dig Stroom, X
        DispArI[X] = LRead Cijfers + Temp
      Else
        DispArI[X] = Streep
      EndIf
    Next 
    
    'EN: Delay for slower display update
    'NL: Wachten om het display niet te snel te updaten
    DelayMS 75
  Wend
'****************************************************************  
Cijfers:- 
LData Nul, Een, Twee, Drie, Vier, Vijf, Zes, Zeven, Acht, Negen, Uit, Streep   
End

 

De dummyload in werking:

https://elektronicastynus.be/image/77/1367670980.jpg

https://elektronicastynus.be/image/77/1367670974.jpg

Bestanden:

Code file: Download

Hex file: Download