Categorie: Peltier regeling

Peltier regeling

Ik wil al een tijd een koelingstemperatuur regelaar maken voor wat te experimenten met mircrocontrollers + temperatuurregelingen.

Voor de koeling ga ik een peltier element gebruiken. voor meer informatie over peltiers zie het boekje van mijn GIP.

De printplaat met de pic, het display en de aansturing:
print gescand
(Print lijkt zwart hier omdat dit gescand is met de klep van de scanner gesloten)

Foto’s:
Peltier regeling
Peltier regeling

Schema (klopt niet meer met de printplaat maar wordt aangepast als ik tijd heb)
schema

Peltier regeling Update

Gisteren heb ik de code eindelijk werkend gekregen en vandaag heb ik de temperatuursensor gemonteerd op de koude kant van de peltier.

De regelprint in werking:

print Peltier regeling

De temperatuursensor gemonteerd:

Peltier regeling

Hier is goed te zien hoe de peltier tussen de koelplaat en het aluminium plaatje is geklemd:

Peltier regeling

De koelblok is van een oude P2 processor.

 

Het nieuwe schema:

schema V2 peltier regeling

 

Componenten lijst:

Naam: Waarde:
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 180 Ohm
R9, R11, R12 1 KOhm
R13, R14 4k7
C1, C2, C3, C4 100nF
7Seg1, 7Seg2 7-Segment display CC
T1 High power darlington
T3, T4 BC547
VR1 7805
IC1 PIC16F628
IC2 TC74A0

 

De code:

'****************************************************************
'* Author : Coenen Stijn [Stynus]               *
'* Notice : Copyright (c) 2008 ElektronicaStynus.be      *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 15/06/2008                    *
'* Version : 1.2                        *
'* Notes  :                          *
'*     :                          *
'****************************************************************
  Device       16F628A
  Config WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT, LVP_off
  ALL_DIGITAL     = true 
'****************************************************************  
  Symbol digit1  = PORTB.5
  Symbol digit2  = PORTA.1
  Symbol digitA  = PORTA.0
  Symbol digitB  = PORTA.7
  Symbol digitC  = PORTA.2
  Symbol digitD  = PORTB.6
  Symbol digitE  = PORTB.3
  Symbol digitF  = PORTA.6
  Symbol digitG  = PORTB.2
  
  Symbol peltier = PORTB.4

  Symbol SCL   = PORTB.0
  Symbol SDA   = PORTB.1
  
  Dim   getal1  As Byte
  Dim   getal2  As Byte
  Dim   getal  As Byte
  Dim   index  As Byte
  Dim temperatuur As Byte
    
  Symbol gewenst  = 10  
'****************************************************************   
init:
  Clear
  I2Cin SDA,SCL,$90,[$00]  
'****************************************************************
main:
  While 1 = 1
    GoSub sensorIn
    
    getal1 = temperatuur / 10
    getal2 = (temperatuur - (getal1 * 10))
    GoSub dispUit
    
    If temperatuur < gewenst Then
      Low peltier
    Else
      High peltier
    EndIf
  Wend
'****************************************************************   
sensorIn:
  I2Cin SDA, SCL,$91,[temperatuur] 
Return
'****************************************************************  
dispUit:
  '  A
  ' F  B
  '  G
  ' E  C
  '  D
  For index = 0 To 1
    If index = 0 Then
      getal = getal1 
      High digit1 
    EndIf
    If index = 1 Then  
      High digit2
      getal = getal2  
    EndIf 
    Select getal
      Case 0  
        High digitA
        High digitB
        High digitC
        High digitD
        High digitE
        High digitF
        Low digitG      
      Case 1
        Low digitA
        High digitB
        High digitC
        Low digitD
        Low digitE
        Low digitF
        Low digitG    
      Case 2
        High digitA
        High digitB
        Low digitC
        High digitD
        High digitE
        Low digitF
        High digitG    
      Case 3
        High digitA
        High digitB
        High digitC
        High digitD
        Low digitE
        Low digitF
        High digitG    
      Case 4
        Low digitA
        High digitB
        High digitC
        Low digitD
        Low digitE
        High digitF
        High digitG    
      Case 5
        High digitA
        Low digitB
        High digitC
        High digitD
        Low digitE
        High digitF
        High digitG    
      Case 6
        High digitA
        Low digitB
        High digitC
        High digitD
        High digitE
        High digitF
        High digitG    
      Case 7
        High digitA
        High digitB
        High digitC
        Low digitD
        Low digitE
        Low digitF
        Low digitG    
      Case 8
        High digitA
        High digitB
        High digitC
        High digitD
        High digitE
        High digitF
        High digitG
      Case 9
        High digitA
        High digitB
        High digitC
        High digitD
        Low digitE
        High digitF
        High digitG      
    EndSelect
    DelayMS 2  
    Low digitA
    Low digitB
    Low digitC
    Low digitD
    Low digitE
    Low digitF
    Low digitG 
    Low digit1
    Low digit2 
  Next 
Return
'**************************************************************** 
End