Elektronica Stynus
 

Lichteffecten vlieger stroboscoop code.

Terug naar het project

De code van de stroboscoop(pic-baisc)

'****************************************************************
'* Author : Coenen Stijn [Stynus]               *
'* Notice : Copyright (c) 2007 [www.elektronicastynus.be]   *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 14/01/2008                    *
'* Version : 4.1                        *
'* Notes  : Programma stroboscoop looplicht zippist      *
'*     :                          *
'****************************************************************
'Pin configuraties
'Rechts             Links
'  00 --> D01 --> PORTA.0     00 --> D30 --> PORTB.7 
'  01 --> D02 --> PORTA.1     01 --> D29 --> PORTB.6
'  02 --> D03 --> PORTA.2     02 --> D28 --> PORTB.5
'  03 --> D04 --> PORTA.3     03 --> D27 --> PORTB.4
'  04 --> D05 --> PORTD.7     04 --> D26 --> PORTB.3
'  05 --> D06 --> PORTA.5     05 --> D25 --> PORTB.2
'  06 --> D07 --> PORTE.0     06 --> D24 --> PORTB.1
'  07 --> D08 --> PORTE.1     07 --> D23 --> PORTB.0
'  10 --> D09 --> PORTE.2     10 --> D22 --> PORTD.6 
'  11 --> D10 --> PORTC.0     11 --> D21 --> PORTD.5
'  12 --> D11 --> PORTC.1     12 --> D20 --> PORTD.4
'  13 --> D12 --> PORTC.2     13 --> D19 --> PORTD.7
'  14 --> D13 --> PORTD.0     14 --> D18 --> PORTC.6
'  15 --> D14 --> PORTD.1     15 --> D17 --> PORTC.5
'  16 --> D15 --> PORTD.2     16 --> D16 --> PORTD.3
'LDR  --> RA4 --> Bij licht hoog
'Eeprom
'  RCK = RC3
'  SDA = RC4
'Config
    Device     16F877A
    Config     WDT_Off, PWRTE_ON, XT_OSC , PWRTE_ON, lvp_off
    ALL_DIGITAL   TRUE  
    XTAL      = 4
    Dim   w    As Byte

'In en uitgangen aanduiden
  'Rechts
    Dim  ledRL  As Byte
    Symbol LED01R  = PORTA.0 'D01
    Symbol LED02R  = PORTA.1 'D02
    Symbol LED03R  = PORTA.2 'D03
    Symbol LED04R  = PORTA.3 'D04
    Symbol LED05R  = PORTD.7 'D05
    Symbol LED06R  = PORTA.5 'D06
    Symbol LED07R  = PORTE.0 'D07
    Symbol LED08R  = PORTE.1 'D08
  '
    Dim  ledRH  As Byte    
    Symbol LED09R  = PORTE.2 'D09
    Symbol LED10R  = PORTC.0 'D10
    Symbol LED11R  = PORTC.1 'D11
    Symbol LED12R  = PORTC.2 'D12
    Symbol LED13R  = PORTD.0 'D13
    Symbol LED14R  = PORTD.1 'D14
    Symbol LED15R  = PORTD.2 'D15
  'links
    Dim  ledLL  As Byte
    Symbol LED01L  = PORTB.7 'D30
    Symbol LED02L  = PORTB.6 'D29
    Symbol LED03L  = PORTB.5 'D28
    Symbol LED04L  = PORTB.4 'D27
    Symbol LED05L  = PORTB.3 'D26
    Symbol LED06L  = PORTB.2 'D25
    Symbol LED07L  = PORTB.1 'D24
    Symbol LED08L  = PORTB.0 'D23
  '
    Dim  ledLH  As Byte
    Symbol LED09L  = PORTD.6 'D22
    Symbol LED10L  = PORTD.5 'D21
    Symbol LED11L  = PORTD.4 'D20
    Symbol LED12L  = PORTC.7 'D19
    Symbol LED13L  = PORTC.6 'D18
    Symbol LED14L  = PORTC.5 'D17
    Symbol LED15L  = PORTD.3 'D16
  'Ldr
    Symbol LDR   = PORTA.4 'LDR
  'Eeprom
    Symbol SCL     =  PORTC.3
    Symbol SDA     =  PORTC.4
    Declare I2C_SLOW  On

'Variabelen declareren
  'Variabelen EEProm
    Dim  Address  As Word   '16-bit address required
  'Variabelen Diversen
    Dim tijd    As Byte
    Dim hAdress   As Word
    Dim hAdress1  As Byte
    Dim hAdress2  As Byte
    Clear
    DelayMS 100
'****************************************************************
'Hoogste adres uitlezen 
    Address   = 0
    I2Cin SDA, SCL, $A1 , Address, [hAdress1]    '0
    Inc Address 
    I2Cin SDA, SCL, $A1 , Address, [hAdress2]    '1
    Inc Address                   '2
  'Twee bytes samenvoegen in woord
    hAdress.LowByte  = hAdress2  
    hAdress.HighByte = hAdress1 

'****************************************************************
'Hoofdprogramma 
Main:
  'Kijken of ldr hoog is
  GoSub  ldrHoog
  'Eeprom inlezen uitgangen
  GoSub  EEUitgangen
  'Vertragingstijd inlezen
  GoSub  EEvertragingstijd  
  'Uitgangen aansturen
  GoSub RL
  GoSub RH
  GoSub LL
  GoSub LH 
  'Wachten
  GoSub  Wachten
  'Kijken of het max adres niet berijkt is
  GoSub  adrescheck

GoTo Main:
'****************************************************************
'Subroutine's
  'Eeprom inlezen:
  EEUitgangen:
      DelayMS 10
     'Rechtse laagste leds inlezen
      I2Cin SDA, SCL, $A1 , Address, [ledRL]  
      Inc Address
    'Rechtse hoogste leds inlezen
      I2Cin SDA, SCL, $A1 , Address, [ledRH] 
      Inc Address 
    'Linkse laagste leds inlezen
      I2Cin SDA, SCL, $A1 , Address, [ledLL] 
      Inc Address  
    'Linkse hoogste leds inlezen
      I2Cin SDA, SCL, $A1 , Address, [ledLH]  
      Inc Address 
  Return
  'Vertragingstijd inlezen:
  EEvertragingstijd:
    I2Cin SDA, SCL, $A1 , Address, [tijd]  
    Inc Address
  Return
  'Delay
  Wachten:
    DelayMS (tijd * 10)    
  Return
  'Kijken of het hoogste adres niet berijkt is:
  adrescheck:
    If Address >= hAdress Then
      Low LED15R
      Low LED14R
      Low LED13R
      Low LED12R
      Low LED11R
      Low LED10R
      Low LED09R
      Low LED08R
      Low LED07R
      Low LED06R
      Low LED05R
      Low LED04R
      Low LED03R
      Low LED02R
      Low LED01R
      Low LED15L
      Low LED14L
      Low LED13L
      Low LED12L
      Low LED11L
      Low LED10L
      Low LED09L
      Low LED08L
      Low LED07L
      Low LED06L
      Low LED05L
      Low LED04L
      Low LED03L
      Low LED02L
      Low LED01L
      Address = 2
    EndIf
  Return
  '************************************************************
  'Lus voor bij enable uit.
  ldrHoog:
    hoog:
      If LDR = 0 Then
        Return
      Else
        Low LED15R
        Low LED14R
        Low LED13R
        Low LED12R
        Low LED11R
        Low LED10R
        Low LED09R
        Low LED08R
        Low LED07R
        Low LED06R
        Low LED05R
        Low LED04R
        Low LED03R
        Low LED02R
        Low LED01R
        Low LED15L
        Low LED14L
        Low LED13L
        Low LED12L
        Low LED11L
        Low LED10L
        Low LED09L
        Low LED08L
        Low LED07L
        Low LED06L
        Low LED05L
        Low LED04L
        Low LED03L
        Low LED02L
        Low LED01L
        Address = 2
        GoTo hoog
      EndIf
    GoTo hoog
  Return
  '************************************************************ 
  'Rechts
  'Laagste bits
  RL:
    w = ledRL
    Low LED08R
    Low LED07R
    Low LED06R
    Low LED05R
    Low LED04R
    Low LED03R
    Low LED02R
    Low LED01R
    If w > 127 Then
      High LED08R
      w = w - 128
    EndIf
    If w > 63 Then
      High LED07R
      w = w - 64
    EndIf
    If w > 31 Then
      High LED06R
      w = w - 32
    EndIf
    If w > 15 Then
      High LED05R
      w = w - 16
    EndIf
    If w > 7 Then
      High LED04R
      w = w - 8
    EndIf
    If w > 3 Then
      High LED03R
      w = w - 4
    EndIf
    If w > 1 Then
      High LED02R
      w = w - 2
    EndIf
    If w = 1 Then
      High LED01R
    EndIf  
  Return
  'Hoogste bits:
  RH:
    w = ledRH
    Low LED15R
    Low LED14R
    Low LED13R
    Low LED12R
    Low LED11R
    Low LED10R
    Low LED09R
    If w > 63 Then
      High LED15R
      w = w - 64
    EndIf
    If w > 31 Then
      High LED14R
      w = w - 32
    EndIf
    If w > 15 Then
      High LED13R
      w = w - 16
    EndIf
    If w > 7 Then
      High LED12R
      w = w - 8
    EndIf
    If w > 3 Then
      High LED11R
      w = w - 4
    EndIf
    If w > 1 Then
      High LED10R
      w = w - 2
    EndIf
    If w = 1 Then
      High LED09R
    EndIf
  Return
  'links
  'laagste bits
  LL:
    w = ledLL 
    Low LED08L
    Low LED07L
    Low LED06L
    Low LED05L
    Low LED04L
    Low LED03L
    Low LED02L
    Low LED01L
    If w > 127 Then
      High LED08L
      w = w - 128
    EndIf
    If w > 63 Then
      High LED07L
      w = w - 64
    EndIf
    If w > 31 Then
      High LED06L
      w = w - 32
    EndIf
    If w > 15 Then
      High LED05L
      w = w - 16
    EndIf
    If w > 7 Then
      High LED04L
      w = w - 8
    EndIf
    If w > 3 Then
      High LED03L
      w = w - 4
    EndIf
    If w > 1 Then
      High LED02L
      w = w - 2
    EndIf
    If w = 1 Then
      High LED01L
    EndIf   
  Return
  'hoogste bits
  LH:
    w = ledLH
    Low LED15L
    Low LED14L
    Low LED13L
    Low LED12L
    Low LED11L
    Low LED10L
    Low LED09L
    If w > 63 Then
      High LED15L
      w = w - 64
    EndIf
    If w > 31 Then
      High LED14L
      w = w - 32
    EndIf
    If w > 15 Then
      High LED13L
      w = w - 16
    EndIf
    If w > 7 Then
      High LED12L
      w = w - 8
    EndIf
    If w > 3 Then
      High LED11L
      w = w - 4
    EndIf
    If w > 1 Then
      High LED10L
      w = w - 2
    EndIf
    If w = 1 Then
      High LED09L
    EndIf  
  Return

'****************************************************************
'Bij fout:
GoTo Main    
End

Top

Reactie's