Elektronica Stynus
 

Lichteffecten vlieger eeprom progger code.

Terug naar het project

De code van de eeprom programmer (pic-baisc)

'****************************************************************
'* Project : seriële poort eeprom progger           *
'* Auteur : Coenen Stijn [Stynus]               *
'* Notice : Copyright (c) 2007 [www.elektronicastynus.be]   *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Datum  : 8/10/2007                     *
'* Versie : 2.3                        *
'****************************************************************
'* Bij data ontvangen een 1 terug sturen Code; 49       *
'* Bij time out een 2 terug sturen    Code; 50       *
'* Bij eeprom schrijf fout 3 terug sturen Code; 51       *
'****************************************************************
'Config
  Device      16F628
  Config      WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
  ALL_DIGITAL    TRUE  
'Seriële interface
  Declare HSERIAL_BAUD  9600 
  HSERIAL_RCSTA = %10010000 ' Enable serial port and continuous receive
  HSERIAL_TXSTA = %00100000 ' Enable transmit and asynchronous mode
'Eeprom
  Symbol SCL     =  PORTA.0
  Symbol SDA     =  PORTA.1
  Dim   dData    As Byte
  Dim   Adres    As Word
  Dim   Control   As Byte
  Clear

	Declare I2C_SLOW  On
'Leds
  Symbol LedGroen1  =  PORTA.2
  Symbol LedGroen2  =  PORTA.3
  Symbol LedRood   =  PORTB.0
  TRISA.2       =  0
  TRISA.3       =  0
  TRISB.0       =  0

Clear
  Control       =  $A0 
  Adres        =  0    
Main:
  'Data binnenkrijgen
  dData = HRSin, {1000, Timeout}
  'Data naar eeprom schrijven
  I2COUT SDA, SCL, $A0 , Adres, [dData]
  DelayMS 9
  'bevestiging
  I2Cin  SDA, SCL, $A1 , Adres, [dData]
  High  LedGroen2  
  HSerOut [49]
  HSerOut [dData]
  High  LedRood 
  'Adres verhogen
  Inc Adres  
  'Ledjes aansturen
  Low   LedGroen1
  Low   LedGroen2

GoTo  Main
  
Timeout:
  HSerOut [50]
  High  LedGroen1
  Low   LedRood
  Adres  = 0
  DelayMS 50
GoTo  Main

End

Top

Reactie's